หน้าแรก บริษัท บริการของเรา ส่งข้อความ เขียนอีเมลส่งถึงบริษัท


 


 

.


บริษัทฯ ให้บริการมีคุณภาพดีและมีความยึดหยุ่นในการรับคำสั่งตามแบบต่าง ๆ ของลูกค้าและทาง
บริษัทฯ ให้บริการที่แตกต่างไปจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ โดยการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้บริการด้านตัวแทนออกของทุกชนิดสำหรับตลาดระดับล่าง ระดับกลางและระดับบนซึ่งเน้นคุณภาพสูง บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากรให้มีคุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ที่พัฒนาแล้ว ลูกค้าพึงพอใจกับการให้บริการของเราทั้งตลาดระดับล่างระดับกลางและตลาดระดับบน ในด้านบริการ พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันแต่ละแผนกได้ทุกแผนก บริษัทฯ ได้ลูกค้าในเครือพร้อม ๆ กันหลายบริษัทฯ ทำให้มีโอกาสรับลูกค้าในราคาสูงแต่ต้นทุนบริษัทฯ ต่ำกว่าตัวแทนออกของบริษัทฯอื่น

การบริการของบริษัท (Work of Company)© SPECIAL GRADE CUSTOMS BROKER NO. 209 GOLD CARD
© ตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษที่ 209
© SYSTEM IMPORT & EXPORT CUSTOMS CLEARANCE
© บริการพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกด้วยระบบ
© INT'L AIR & SEA FREIGHT FORWARDER FCL & LCL
© ตัวแทนจัดหาระวางสินค้าทั้งเต็มตู้และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์
© SERVICE FOR MACHINERY
© บริการรับลงเครื่องจักร
© 19bis FORMALITIES AND BLUE CORNER TAX REFUND
© บริการขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ และมุมน้ำเงิน
© PROCEDURE FOR FORM A, FORM D, FORM FTA , ETC.
© ยื่นระเบียบการแบบฟอร์ม A, ฟอร์ม C, ฟอร์ม FTA อื่นๆ
© PACKING & CRATING SERVICE
© บริการบรรจุสินค้าทั้งห่อและลัง
© INLAND TRANSPORTATION CONTAINER HAULAGE
© รับขนส่งทั่วราชอาณาจักรด้วยรถเทรเลอร์, รถบรรทุก ทุกชนิด
© DOOR- TO-DOOR DELIVERY/LOADING & UNLOADING
© บริการรับ-ส่งและขนถ่ายสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรกเข้า